Szakmai, baráti látogatás a Szlovák Köztársaságban - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
Szakmai, baráti látogatás a Szlovák Köztársaságban PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2013. január 20. vasárnap, 13:47

Szlovák Köztársaság

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tevékenysége iránt egyre többen érdeklődnek a szomszédos országokban. Spanyolországi kapcsolataink híre eljutott a Szlovák Köztársaságban is.

 
Néhány évvel ezelőtt Besztercebányáról Prof. Dr. Alabán Ferenc, a Bél Mátyás Tudomány Egyetem Filológiai Kara, Hungarisztika Tanszék vezetője megkeresett azzal, hogy jöjjek el és tartsak előadást a tolmácsok, fordítók, műfordítók és a protokollosok hivatali munkájának kapcsolatáról.

Már előző években is kapcsolatban álltam Ph.Dr.Berlák Irén tanárnővel, aki segítségemre volt a helyszínen történő eligazodásban. Az egyetemi város kollégiumában pedagógusok is laktak, így biztosított részemre egy kellemes erkélyes szobát, szép kilátással a városra és a hegyvidékre nézőt.

Az előadásom témáit előzőleg e-mail levélben megküldtem. Az egész napos programon és az előadásomon néhány tanár is megtisztelt a jelenlétével.  Igyekeztem sok gyakorlati példával fűszerezni az előadásomat, a köszönő szavakból arra következtettem, hogy meg voltak elégedve az általam elmondottakkal.

Szeretnék beszámolni néhány érdekes tapasztalatomról, amely érdekelheti az Olvasót.

Amit valószínűleg kevesen tudnak, Besztercebányán házasodott Mátyás király és Beatrix királyné.

Sok szép, felújított régi, történelmi épületeket láttam.

Az egyetemet Bél Mátyásról nevezték el, aki korának kiemelkedő tudósa volt.
/1684. március 24. Ocsova, Zólyom megye – 1749. augusztus 29. Pozsony /Életművén belül jól elhatárolható pedagógiai, nyelvészeti, történeti forrásfeltáró és kutatói munkássága, a magyar földrajtudomány megalapozása, a leíró néprajz és a gazdaságtudomány uttörő művelése, teológiai elméleti tevékenysége kiemelkedő volt. Tudományos felkészültséggel és alapossággal foglalkozott a magyar rovásírás tanulmányozásával. Sokat tett a magyar irodalmi nyelv művelése terén is.

Besztercebánya egyetemi város, egész hegyoldalt foglal magában számos fakultással. A fent említett filológiai karon kívül, pedagógiai, zene és színművészeti, kartográfiai, közgazdasági, bölcsész és testnevelési kar működik. Számos idegen nyelvet tanítanak a nyelviskolákban a magyar nyelven kívül. Természetesen a hungarisztikai tanszék az más, ott magyar nyelven folyik az oktatás – mondta el Ph. Dr. Berlák Irén tanárnő. A hallgatók között volt több szlovák nemzetiségű is, akik jól beszéltek magyarul.

Az egyetemnek van egy nagy önkiszolgáló étterme, ahol tanárok és diákok együtt állnak sorba az ebédre várakozva. Nagy a tisztaság mindenhol. Az érdekességhez tartozik, hogy más holmijának eltulajdonítása elképzelhetetlen náluk. Elvesztettem az elég drága és jó minőségű sapkámat, amikor már mindent végigjártam, akkor találtam meg az egyik radiátorra téve. Egy másik alkalommal ki volt írva a folyosón, hogy találtak egy sálat és az emlyik szobában vezető át stb.

A szlovákok óriási fejlődésen mentek át 2OO4. május 1. óta, ekkor léptek be az Európai Unióba. Köztudott számunkra, hogy  Szlovák Köztársaságban sok szép hegyvidék található, ezért a szlovák emberek sokat sportolnak, egészségesen táplálkoznak, szívósak. Hétvégén családjukkal együtt sokat kirándulnak a hegyekben. Él még náluk a tömegsport, életelemük a mozgás, kevés depressziós ember található köztük. Megtapasztalható, hogy a szakmunkások nagyon jók, gyorsak, olcsók és precízen dolgoznak. 

Nagyon szépek Besztercebányán az üzletek, sok esztétikus kirakatot láttam. A ruhák bár nem olcsók, de jó minőségűek, az üzletek nagy választékkal rendelkezők, elsősorban Törökországból és Indiából hoznak be árut az országba. A nők szeretnek szépen öltözködni, csinosak, szépek és nőies a ruházatuk.

A városban Nemzeti Színház működik, világhírű a bászínházuk, a társas és néptáncuk.

Az utcán nincs szemét, ha valakinek piszkos a gépkocsija, azt a rendőrök megbüntetik. Falfirkát egy helyen sem láttam, bárcsak nálunk is ilyen fegyelmezettek lennének a fiatalok.

Összefoglalva: a szlovák emberek szorgalmasak, bíznak a jövőjükben, az ígéreteket az üzleti partnerek és a politikusok megtartják. Ez a bizalom alapja, így reménykedve néznek a jövő felé.

 
 

 

scroll back to top