A protokoll múltja, jelene és jövője. III.rész - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
A protokoll múltja, jelene és jövője. III.rész PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Összeállította:Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   

letöltés(1).jpg

 

MIT JELENT A PROTOKOLL NAPJAINKBAN.

Ma már mindenki számára világos, hogy egy esemény megrendezéséhez elsősorban protokollra van szükség. Napjainkban a protokoll nemcsak hierarchiát jelent, hanem mindenekelőtt szervezést, alkotást, tervezést és kommunikációt.

 

 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a protokoll

 

1.  A nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv

2.  Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének a módját

3.  Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó osztálya

4.  A hivatalos érintkezésre vonatkozó írott és íratlan szabályok, érvényben lévő szokások összessége.  

 

Az eddig elmondottakból látható, hogy az általános és közéleti viselkedéskultúra ismerete hozzátartozik az általános műveltséghez, amely minden szakmának az alapját képezi. 

A családi viselkedéskultúrából indul ki egész életvitelünk. Akinek nincs lehetősége arra, hogy mindezt otthon megtanulja, az ma már sokféle szakkönyvet talál és mindezt abból elsajátíthatja. Ehhez azonban kell egy belső késztetés, egy tudásvágy, ami hajtja a tanulni vágyót.

 

Ami a rendezvényszervezői és protokollosi munkát illeti:

NINCS ABBAN ANNYI CSILLOGÁS MINT AMENNYI KÍVŰLRŐL LÁTSZIK. Minden rendezvénynek van egy forgatókönyve, az események megrendezéséhez csapatmunkára van szükség.  

 

Felmerül a kérdés, hogy ki a jó szervező, ki a jó protokollos?

Mint minden munkához, ehhez is adottság kell Mindenekelőtt szeretni kell magát a munkát és az embereket. Egy szervező nagyon sok magyar és külföldi vendéggel találkozik és nem mindegy, hogy a külföldiek milyen képet alkotnak hazánkról. 

 

  • A szervező udvarias, figyelmes, előzékeny
  • NEM HELYEZI A SAJÁT SZEMÉLYÉT ELŐTÉRBE
  • Legalább egy idegen nyelven kommunikál. A nyelvismeret elengedhetetlen.
  • Megadja a tiszteletet a helyi és a nemzetközi szokásoknak megfelelően. 
  • Nem utasítja el a hozzáfordulót „nemmel”, hanem próbál segíteni. 
  • A legkritikusabb helyzetben is meg tudja őrizni az önuralmát.
  • Aki munkáját érzelem mentesen végzi, de minden esetre nyugalom sugárzik a lényéből. 

 

Az sem utolsó szempont, hogy a fizetési kötelezettségét cége nevében időben teljesíti. 

Ami a protokoll jövőjét illeti, a diplomáciai protokollban mindig megmaradnak a szabályok, mert A PROTOKOLL CÉLJA A HIVATALOS ÉS SZEMÉLYES KAPCSOLATOK GÖRDÜLÉKENYEBBÉ TÉTELE egy olyan SZABÁLYRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL, MELY NEMZEKÖZILEG ISMERT LÉVÉN, LEHETŐVÉ TESZI A BEILLESZKEDÉST, A KISZÁMÍTHATÓSÁGOT ÉS A SZABÁLYOKTÓL VALÓ ELTÉRÉRÉS ÉRZÉKELÉSÉT.

A protokollban a viselkedésnek, a szabályok betartásának jelzőrendszer szerepe is van, finom fokozatokban lehet közléseket átadni anélkül, hogy szóbeli formában kelljen azt megtenni.

Az állami protokoll teendőit általános gyakorlat szerint – így hazánkban is – a Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya látja el.

MINDEN ESETRE A NEMZETKÖZI PROTOKOLL SZABÁLYAI sokkal gyakorlatiasabbakká váltak az utóbbi években. . A protokoll egy táguló, egységesen és pozitívan fejlődő társadalmi kapcsolattartási rendszer. A nemzetközi kapcsolatokban alkalmazandó viselkedéskultúra szabályai természetesen nem változnak. 

Az eddig leírtakból látható, hogy évszázadokon keresztül milyen hatalmas fejlődésen ment át az illem- etikett és protokoll fogalomhármas napjainkig. 

 

RANGSOROLÁS, HIVATALI HIERARCHIA

Az emberek mindig érzékenyek voltak arra, hogy nevüket, rangjukat, hivatali beosztásukat hibátlanul alkalmazzák.

A rangsor a diplomaták minden tevékenységében meghatározó. Lehet ez egy díszvacsora ültetési sorrendje, vendég ültetése a gépkocsiban, a konvoj összeállítása során stb. 

A hivatalos rangsorolás kérdése gyakran vitatéma. Hazánkban a közjogi méltóságok hivatalos rangsorolása, az adott.

Ami fontos:  egy bizonyos hivatali beosztás után mindenkit a hivatali rangján kell megszólítani szóban és írásban egyaránt. A protokollban nem férfi és nő viszonylatában nézzük a dolgokat, hanem a hivatali rang és beosztás az elsődleges szempont. 

scroll back to top
Módosítás dátuma: 2013. november 14. csütörtök, 13:20