Magyar és spanyol nyelvű interjú, Madrid 2005. - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
Magyar és spanyol nyelvű interjú, Madrid 2005. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2009. június 21. vasárnap, 21:04

„Az, hogy elsőként egy külföldi protokollos szakembernek ítélték oda az újonnan alapított Protokoll és Rendezvényszervezői Érdemrendet, ez azt jelenti, hogy figyelemmel kísérték a szakmai munkámat és értékelték azt, hogy igyekeztem maradéktalanul eleget tenni az elvárásoknak” - exluzív interjú a Revista Internacional de Protocolo c. kiadványban Dr. Vámos Katalinnal.

Sr. D. Katalin Vámos, hogyan kezdte el tevékenységét a Protokoll és Rendezvényszervezés világában?

Az Igazságügyi Minisztérium sajtóreferense voltam. Feladatomat képezte a hazánkba látogató külföldi miniszteri delegáció részére sajtótájékoztató, illetve sajtókonferencia szervezése. Itt kerültem kapcsolatba a protokollos munkával. Egy hivatali átszervezés folytán az akkori miniszter úr úgy döntött, hogy kinevez a Protokoll Osztály vezetőjévé. Ez huszonöt évvel ezelőtt történt.

Hosszú pályafutása alatt megszerzett tapasztalatai közül, melyeket minősítené alapvetőnek?

Mindenekelőtt az alapos szakmai felkészültséget, a gyorsaságot, a pontosságot, és a folyamatos önképzést.

A protokollosnak tudnia kell, hogy hol helyezkedik el a hivatali hierarchiában, nem helyezheti sohasem saját személyét előtérbe. Õ a háttérben dolgozik.
Jelenléte biztonsággal tölti el a külföldi vendéget, akinek éreznie kell, hogy van valaki körülötte, akire minden körülmények között számíthat, és aki minden helyzetben a segítségére van.

A protokoll az évek során folyamatosan változik, de milyen sajátos jellemzőit említené meg országának protokolljáról? Véleménye szerint a protokoll a jelenlegi politikai és társadalmi változásokhoz megfelelően alkalmazkodik?

1989. fordulópontot jelentett hazánk életében, mert ekkor kiáltották ki a Magyar Köztársaságot és kialakult a többpárt rendszer.
Kétségtelen, hogy 1989. évet követően szemléletváltásra volt szükség, mert a rendszerváltás óta megnőtt diplomáciai aktivitásunk, hírnevünk, nemzetközi gazdasági tevékenységünk a nagyvilágban.

A felgyorsult nemzetközi kapcsolatok szükségessé tették a nyugati protokoll ismeretek elmélyítését a közéletben tevékenykedő politikusok, magas beosztásban lévő vezetők, valamint a protokollal foglalkozó szakemberek részére. Nagy hangsúlyt helyezünk a tárgyalási és levelezési kultúra, a beszédkészség, a jó megjelenés elsajátítására, valamint az idegen nyelvek ismeretére.

Magyarország 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. A tapasztalatok szerint a nemzetközi protokoll szabályai sokkal gyakorlatiasabbá váltak az utóbbi időben hazánkban és a nyugati országokban egyaránt. Ehhez kívánnak alkalmazkodni azok a leendő politikusok, országgyűlési képviselő jelöltek, akik indulni kívánnak a 2006-ban tartandó választásokon.

Ismert mindenki előtt, hogy az Európai Unióhoz csatlakozott országokban az európai normák érvényesek. De ettől függetlenül, az egyes országoknak megvannak a saját, nemzeti hagyományaikon alapuló írott vagy íratlan, a szokásokon alapuló szabályai, amit ajánlatos tanulmányozni.

Példaként említem meg, hogy a magyarok névhasználata eltér az európai országokétól. Hazánkban elől van a vezetéknév, majd ezt követi az utónév. Európában ezt sokan nem tudják.

Összefoglalva: a korszerű hivatalos és nemzetközi kapcsolattartás elképzelhetetlen a protokoll szabályainak ismerete nélkül. Ezt sokan felismerték hazánkban is, ezt bizonyítja az a sokféle oktatási forma amellyel találkozhatunk napjainkban.

Ön a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Örökös Tiszteletbeli Elnöke. Véleménye szerint jelenleg mik a főbb céljai Egyesületének? Miért dolgozik a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete?

Az Egyesület legtöbb tagja főállású protokollos közhivatalokban, önkormányzatoknál stb. Idejük nagy részét a hivatali feladatok elvégzésére fordítják. 1993-ban az Egyesület megalakulásakor az elnökké választásomkor bejelentettem, hogy tanítani fogjuk a protokollt. Majd négy éven keresztül különböző hivatalos fórumok részére írt előterjesztések alapján sikerült elérnünk, hogy hazánkban államilag elismert lett a protokoll ügyintézői szakma. Ez szárnyakat adott az Egyesület tagjainak a tanításhoz.

Számunkra megtisztelő feladat, hogy ötödik éve tanítjuk a protokoll tantárgyat az Eötvös Loránd Tudományegyetem / Budapest / Állam és Jogtudományi Karon fakultatív program keretében. Az elmúlt év decemberében négyszáz hallgató írt választ a tesztkérdésekre. Ez az oktatási forma egyedülálló hazai viszonylatban.
Miután az oktatást magam szervezem és tanítok is, így tavaly az egyetem dékánja Pro Facultate Emlékéremmel tüntetett ki és elismerően nyilatkozott a protokoll oktatók munkájáról.

Folyamatos feladatomnak tartom továbbá a Közép-Kelet Európai régió országainak bevonását a Nemzetközi Protokoll Kongresszuson való részvételre. Igy sikerült kapcsolatba kerülnie az O.I.C.P-nek a magyar mintára megalakuló és Romániában, Bukarestben működő Protokoll Egyesülettel, melynek vezetője dr. Emilian Manciur nagykövet úr.
Véleményem szerint Egyesületünknek az a legfontosabb feladata, hogy ebben segítse az O.I.C.P munkáját.

Örömmel tölti el Egyesületünk tagjait, hogy Török Gabriella igazgatónő szorgalmas és kitartó munkájának eredményeként a tavalyi évben megkezdte működését Budapesten a Madridi Nemzetközi Protokoll Iskola 9-ik iskolája. Oktatói tevékenységét kiterjeszti - a magyarországi tapasztalatok alapján - a Közép-Kelet Európai országokra is.

Milyen jelentőséggel bír az Ön számára a Nemzetközi Protokoll Díj Zsűrije által Önnek ítélt elismerés?

Nagy megtiszteltetés számomra ez a nemzetközi elismerés. Soha nem gondoltam volna, hogy a szakmai életutamat ilyen nagyszerű emlékkel zárhatom majd le.

Komoly jelentsége van számomra a nagy létszámú szakmai zsűri döntésének, mert hazai viszonylatban ez egyedülálló. Az, hogy elsőként egy külföldi protokollos szakembernek ítélték oda az újonnan alapított Protokoll és Rendezvényszervezői Érdemrendet, ez azt jelenti, hogy figyelemmel kísérték a szakmai munkámat és értékelték azt, hogy igyekeztem maradéktalanul eleget tenni az elvárásoknak.

Köszönettel tartozom a hazai és a spanyol protokollos szakembereknek azért , hogy támogatták a munkámat és segítségemre voltak mindenkor a kitűzött célok elérésében.

Ez a nemzetközi elismerés arra kötelez, hogy soha ne feledkezzek meg a protokolláris együttműködés legfőbb erkölcsi alapelvéről, mely szerint az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, az esélyegyenlőség biztosítása alapvető feladata a protokollosnak.
scroll back to top