Közéleti viselkedés illemtana rövid mondatokban - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
Közéleti viselkedés illemtana rövid mondatokban PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2011. június 05. vasárnap, 20:31

    
-   Az általános és közéleti viselkedéskultúra ismerete hozzátartozik az

    általános  műveltséghez, amely minden szakmának az alapját képezi.

   
-  „A viselkedési szabályok belerögződnek az emberekbe a nevelés,  a 
    hagyomány, a megszokás, a közösségi kapcsolatok révén, így típus 
    helyzetben is biztosítják a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás módját”.
    A típushelyzetek végtelen variációja pedig felkészít a rendkívüli
    helyzetekben való magatartásra is.
 
  - „Az emberi természet sajátja, hogy legnagyobb teljesítményünk elérése
     pillanatában elkezdünk lazítani. Ha valaki sikert ér el, nagy önuralomra van
     szüksége, hogy megőrizze egyensúlyérzékét, szerénységét és odaadását.”
                                                                                                        Ross Perot

-   Az elmúlt évtizedekben az illemkódex előírásait sajnos feleslegesnek
    tartották. Nem véletlen, hogy napjainkban egész nemzedék képviselőinek
    okoz gondot a kultúrált viselkedési szabályoknak a megismerése és
    gyakorlati alkalmazása.

-   " A hírnév húsz évig épül, de öt perc alatt is lerombolható.” Warren Buffet
    A fejlett demokráciákban tudatosan készítik fel a politikusokat, a
    közéletben tevékenykedő szakembereket a közéleti szereplésre.
    Megtanítják őket arra, hogyan nyilatkozzanak a sajtó képviselőinek,
    retorikai ismereteket sajátítanak el, ezzel járulnak hozzá, hogy magabiztos
    fellépésű politikusok képviseljék az országot és hazájuk népét.  

-    Az öt közjogi méltóság a következő: köztársasági elnök, Országgyűlés elnöke, miniszterelnök, az Alkotmány Bíróság 

     elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, aki egyben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács  elnöke is.

 

-    Gyakran megkérdezik azt, hogy az Európai Uniónak, mint nemzetközi szervezetnek van-e külön viselkedéskultúrája.

     Válaszom egyértelműen az, hogy nincs. De! Minden országnak megvan a hagyományain, szokásokon alapuló szabálya,

     melyeket minden esetben figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani. Ilyen a magyarok névhasználata.

 

-   Milyen legyen a magatartásunk és megjelenésünk a magyar és külföldi partnerek előtt?

    Adjuk meg a tiszteletet a helyi és a nemzetközi szokásoknak megfelelően. A protokollban nem nő és férfi

    viszonylatában nézzük a dolgokat, hanem kizárólag hivatali rang és beosztás alapján. Tehát bizonyos hivatali beosztástól

    felfelé, mindenkit a hivatali rangján kell megszólítani. Pl. miniszter úr, nagykövet asszony, polgármester úr stb.

 

-    A hivatalos tárgyalások sikere a tolmács szaktudásától függ.Anyanyelvi szinten kell, hogy beszélje az illető ország    

     nyelvét, ismernie kell szakterületén a speciális terminológiákat. Nem hivatali rangja alapján vesz részt a tárgyaláson,

     technikai feladatokat lát el. Feladata a fordítando szöveg pontos visszaadása, a felek közötti kommunikáció segítése.

     Tilos hozzátennie, vagy elvennie a szövegből, kommentálni, és átvenni megbízója szerepét.

 

-   Metakommunikációs jelzések: tárgyalásnál ügyelni kell az arckifejezésre. A tárgyaló partner nagyon sok következtetést

    fog levonni, különösen akkor ha idegességet tapasztal. A japánok és a kínaiak nagy művészek ebben.....

 

-    Ha valaki meghívót kap egy rendezvényre, azt nem szabad átruházni másra. Ha nem tud elmenni, akkor

     elfogadható indokkal le kell azt mondani. Nagykövetségről érkezett meghívók esetében az átruházás elképzelhetetlen! 

      
-    Ki a jó kormányszóvivő?  „Aki hűen, hitelesen adja át a kormány
     tevékenységéről szóló üzeneteket. Ezt lehet szürkén, hivatalosan – és lehet  
     színesen, „jól fogyaszthatóan” is tenni. A humor elég ritkán jelenik meg a 
     szóvivők életében, bár egyre nagyobb az igény rá. A szóvivő beleszőheti a 
     munkába az egyéniségét, érződjön benne a  könnyedség  és az sem baj, ha 
     jó humorral rendelkezik. A szóvivő személye rendkívül fontos, de politikai
     múlt nélkül politikusi megszólalást várni, szinte lehetetlen.„

-    VIP jelentése: Very Important Person, nagyon fontos személy.

-    A feladatok kiosztásakor határidőt kell adni, a végrehajtását folyamatosan
     ellenőrizni kell, végül sort kell keríteni a feladatok elvégzésének a   
     beszámoltatására. 

-    A mértéktartás vagy a közvetlenség széles határok között változik, de  a     szélsőségek között tisztelet és a kölcsönös

     megbecsülés minden esetben tartalmi követelmény.

-    Senki ne tárgyaljon a vendégekkel zsebre tett kézzel. Az amerikai     
     vendégek mielőtt kimennek a mikrofonhoz, - bár begombolják a
     zakójukat,-    zsebre teszik mindkét kezüket és úgy beszélnek. Ne
     kövessük őket, adjuk meg a tiszteletet ezzel is a tárgyaló partnereknek és a
     hallgatóságnak.  Nem illik zsebre tett kézzel beszélgetni emberekkel.

-    Tudják mi a legnehezebb? Üres papírra elkezdeni fogalmazni! Ez igaz. 
     De nem áll messze az igazságtól az sem, hogy a magyarok többsége csak 
     olvasni szeret, írni nem.
 
 -   Vannak  olyan szavak, amelyeknek nincs elég pozitív kicsengésük. Ezeket
     lehetöleg  kerülni kell. Ilyen például az, hogy egy mondatot nem jó „de”
     szóval  kezdeni.
 
-   Sokan veszélyesnek tartják, hogy az amerikai viselkedésminta elárasztja a
    világot.

-   Magyarország földrajzi helyzetével, fővárosának nevével sokan nincsenek             
    tisztában nemcsak USA-ban, hanem még Európában sem. Amikor
    hazánkba látogatott hosszú évekkel ezelőtt  a Francia Köztársaság 
    elnöke, a kíséretében voltak olyan újságírók, akik azt hitték, hogy   
    Magyarország fővárosa Bukarest.

-   Egy USA-ban járt magyar egyetemistától hallottam a következőt:

    „Te honnan jöttél? Kérdezte tőle az amerikai egyetemista
    Magyarországról – volt a válasz.
    Autóval hány óra? – hangzott el ismét a kérdés.
    Tizenkét óra, de nem autóval, hanem repülővel.
    Az amerikai egyetemista hitetlenkedve nézett. Soha nem hallott még
    Magyarországról.

-   Egy másik példa Európából:

    Egy Európában élő, külföldi miniszteri vendég titkára a hazánkba küldött
    levelét Bukarestbe címezte és örömmel közölte, hogy ő is elkíséri főnökét Magyarországra.

    A repülőtérre való megérkezésük alkalmával két könyvet adtam a titkár kezébe, az egyik Budapestről, a másik  

    Magyarországról szólt angol nyelven. Tudatosítottam benne azt, hogy most éppen Budapesten van!
 

scroll back to top
Módosítás dátuma: 2011. június 07. kedd, 06:42