Politikai viselkedéskultúra - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
Politikai viselkedéskultúra PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2009. augusztus 03. hétfő, 19:38

A korszerű hivatali kapcsolattartás ma már elképzelhetetlen a protokoll ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül.

Napjainkban gyakran lehet hallani azt a kifejezést, hogy protokoll, de sokan nem tudják, hogy milyen tartalmi munka húzódik meg mögötte. Volt olyan magas rangú vezető, aki nem tartotta a protokollt a munka lényegéhez tartozónak. Sajnos tévedett, mert ahogy összetartozik a tartalom és a forma, úgy tartozik össze a tárgyalás tartalma és a protokoll.

Ahhoz, hogy a protokoll fogalmát megértsük, a régmúltba kell visszamennünk. Abból kell kiindulni, hogy vajon mi az illem, az etikett és a protokoll fogalomhármas között a kapcsolat.

A protokollal nagyon meg lehet tisztelni embereket és nagyon meg lehet sérteni valakit.

Sokan összetévesztik a protokollt a viselkedéskultúrával. Az általános és közéleti viselkedéskultúra hozzátartozik az általános műveltséghez, amely minden szakmának az alapját képezi. A protokoll egy óriási rendezvényszervező munka, melynek legmagasabb foka a diplomáciai protokoll. Minden magas rangú vezetőnek, politikusnak, országgyűlési képviselőnek tisztában kell lennie nemcsak a protokoll szabályaival, hanem a diplomáciai protokoll bizonyos elemeivel is.

Véleményem szerint a protokoll egy táguló, egységesen és pozitívan fejlődő társadalmi kapcsolattartási rendszer. A kérdés jelenleg az, hogyan legyünk magyarok Európában és hogyan legyünk európaiak Magyarországon.

A fejlett demokráciákban tudatosan készítik fel a politikusokat, a közéletben tevékenykedő szakembereket a közéleti szereplésre. Megtanítják őket arra, hogyan nyilatkozzanak a sajtó képviselőinek, retorikai ismereteket sajátítanak el, öltözködési tanácsokat adnak a részükre, mert ezzel járulnak hozzá ahhoz, hogy magabiztos fellépésű politikusok képviseljék az országot és hazájuk népét.

Köztudott, hogy a közszereplőnek nemcsak a hivatali, hanem az esetek többségében a magánélete is a nyilvánosság előtt zajlik. Rendezetten kell élnie és nem adhat okot alaptalan találgatásokra, pletykákra.

A civilizáció egyik ismertetőjele, hogy az emberek együttélését egy közmegegyezésen alapuló erkölcsi értékrendszer vagy magatartási normarendszer szabályozza. Ez az alapja a parlamentek által alkotott törvények többségének. Az erkölcsi értékrend iránytűként szolgál az ember életében, ami meghatározza a magatartását. Folyamatosan erősíteni kell az erkölcsi értékek tiszteletét, mert az értéktudat és a magatartástudat elválaszthatatlanok. Az egész viselkedéskultúra és értéktudat azzal függ össze, hogy az egyén milyen értékrendet fogad el, mit vall magáénak, mert ez mindig tükröződik a viselkedéskultúrában a magán- és a hivatali életben egyaránt.
scroll back to top