II. János Pál pápa első magyarországi látogatása - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
II. János Pál pápa első magyarországi látogatása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Interjút készítette dr. Vámos Lászlóné - Katalin Fotó: Köztársasági Őrezred   

 A könyv

Hossó Nikoletta a Kodolányi János Főiskola harmadéves hallgatója, angol nyelven írt könyvet II. János Pál pápa első magyarországi látogatásáról. Ez alkalomból interjút készítettem a tehetséges, fiatal szakemberrel, aki tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének.

 

 

 

 

 

II. János Pál pápaA Főiskola honlapján a következők olvashatók a könyv tartalmáról:
Angol nyelven írt könyvet nemzetközi tanulmányok szakos hallgatónk
[2012. 07. 05., ]

„Hossó Nikoletta nemzetközi tanulmányok szakos hallgatónknak hamarosan megjelenik angol nyelvű könyve "Secrets of the first papal visit to Hungary" címmel a Lambert Akadémiai Kiadó gondozásában.
Bár több könyv látott már napvilágot a pápai utazásokról, még mindig keveset tudni a látogatások valódi hátteréről, a több éves előkészületekről a színfalak mögött és az esemény tényleges szervezési feladatairól. Nikoletta könyvének megírásakor arra vállalkozott, hogy bemutassa a magyar egyházpolitikai események mellett hazánk diplomáciai kapcsolatát a Vatikánnal. A bel-és külpolitikai kérdésekben egy érdekes időszakot, az 1945 és 1991 közöttit veszi részletes elemzés alá Nikolett munkájában, hiszen II. János Pál pápa első magyarországi látogatását komoly akadályok övezték. A 256 oldalas könyv különösen hasznos egyetemi hallgatók és a szakemberek számára, akik a diplomácia és a protokoll területén tanulnak, vagy dolgoznak, hiszen tudomásunk szerint ebben a témakörben ennyire átfogó és részletes elemzés még nem készült.

Nikolettának ezúton is gratulálunk és további szép szakmai sikereket kívánunk.”

Mi a témaválasztásának oka és aktualitása?

Témaválasztásom oka a jelenlegi tanulmányaimhoz kapcsolódóan egy olyan diplomáciai esemény bemutatása, elsősorban protokoll szempontból, amely esemény eddig ily módon nem került feldolgozásra. A választásom aktualitását pedig 2011-ben a könyv írásakor az első pápalátogatás huszadik évfordulója jelentette.

Milyen gyakorlati jelentősége van a könyvnek?

A könyv mindazok számára hasznos lehet, akik tanulmányaik vagy munkájuk során speciálisan az állami és egyházprotokollal találkoznak, illetve akik kíváncsiak az első magyarországi pápalátogatás több éves előkészítésére és annak lebonyolítására.

Jelent már meg ebben a témában hasonló mű?

Jelenlegi ismereteim szerint az első magyarországi pápalátogatást protokoll és biztonsági szempontból történő bemutatására ilyen formában még nem került sor.
. .
Kik segítették a könyv megírásában?

A könyv anyagát teljes mértékben saját kutatásból gyűjtöttem össze, a szakmai lektorálásban és szerkesztésben pedig főiskolai tanáraim és a kiadó szerkesztőjének közreműködése segített.

Miért csak az első pápalátogatásról ír?

Úgy gondolom, az első pápalátogatás történelmi jelentősége megkérdőjelezhetetlen, nagy mértékben hozzájárul a magyar-szentszéki diplomáciai kapcsolatok helyreállításában, emellett kiváló példa az állami és egyházi együttműködésre, amely a második világháború és a rendszerváltás közötti évekre nem volt jellemző.

Mi alapján döntött úgy, hogy angol nyelven jelenik meg a könyv és nem magyarul?

A főiskola révén kerültem kapcsolatba a németországi Lambert Academic Publishing kiadóval, amely diploma munkákat, disszertációkat jelentet meg világszerte, így adott volt a lehetőség a magyar nyelvű diploma munkám angol nyelven történő publikálására.

Hogyan épül fel a 258 oldalas könyv?

A tanulmány struktúráját tekintve két fő részből áll: az első rész a legfontosabb diplomáciai és egyházpolitikai eseményeket, valamint a pápalátogatáshoz vezető történelmi utat mutatja be 1945 és 1991 között. A második rész tartalmazza a pápalátogatás részletes elemzését a protokolláris és biztonsági kérdések tükrében.

Milyen forrásokat használt fel a kutatás során?

A bibliográfiában felsorolt egyházpolitikai szempontból kiemelkedő és hiteles könyvek, cikkek anyagára támaszkodom az első részben, míg a pápalátogatás előkészületeit és lebonyolítását a magyar külügyminisztériumi archív dokumentumok, MTI hírforrások, a résztvevők személyes tapasztalatai, visszaemlékezései alapján tárom az Olvasók elé.

Milyen, a látogatás előzményéül szolgáló történelmi-, politikai események jelennek meg a műben?


A két állam diplomáciai kapcsolatainak megszakadásától 1945-ben a kommunista berendezkedésen át az egyházak államosítása és az 1956-os forradalom nemzetközi hatása olvasható. Ezt követően a Kádár rendszer sajátosságai és a vatikáni enyhülés folyamata kerül bemutatásra elvezetve az Olvasót a magyarországi rendszerváltásig és az egyre intenzívebb magyar-szentszéki párbeszédig.

Hogyan mutatja be a Pápai Állam és Magyarország diplomáciai kapcsolatát?

 

Megpróbáltam a legjelentősebb kétoldalú diplomáciai látogatások sorozatán keresztül megjeleníteni a két ország közötti, egyre pozitívabb és szorosabb kapcsolatot, elvezetve egészen a pápa 1988. évi meghívásáig és az 1990-ben történő diplomáciai kapcsolatok legmagasabb szinten történő helyreállításáig.

Hogyan jelenik meg a műben a protokoll szerepe és jelentősége?

A könyv második részében a pápalátogatás részletes bemutatása során a protokoll elsődleges szerepet kap. A legmagasabb szintű állami protokoll esemény sajátos esete kerül bemutatásra, hiszen a mindenkori pápa Vatikán városállam államfője, egyben a Római Katolikus Egyház feje, így a látogatás jellegét tekintve kettős: állami és egyházprotokoll szabályokat is alkalmazni kell, a vatikáni protokoll figyelembe vételével.

. .
Szolgál-e olyan új információval, amelyek eddig még nem láttak napvilágot a pápalátogatással kapcsolatban?

A könyv azon részei, amelyben a külügyminisztériumi archív források és a saját készítésű interjúk anyagai jelennek meg biztosan szolgálnak új információval, mivel ezek a mai napig csak az én közlésemben jelentek meg ilyen formában.

Milyen részletességgel mutatja be a könyv a vatikáni- valamint a magyar állami protokoll sajátosságait?

Megpróbáltam a lehető legrészletesebben bemutatni a kiemelkedő diplomáciai esemény szervezésének lépéseit, az esemény állami protokoll feladatait, valamint a pápával kapcsolatos protokoll és szervezési szabályokat, többek között a Szentatya fogadása, személyes biztonsága, szállítása, szállása, étkezése.

A könyvben megjelenő képi anyagok milyen gyűjtésből származnak?

A könyvben megjelenő autentikus képi illusztráció jelentős része a Köztársasági Őrezred archívumából származik, továbbá a vidéki helyszíneken jelenlévő fotóriporterek munkái, valamint a saját tulajdonú emléktárgyak képei jelennek meg.

Mennyire támaszkodik a kutatás során elhangzott személyes interjúk anyagára?

A könyv elsősorban nem az általam készített személyes beszélgetésekre támaszkodik, hanem a feltárt tényeket egészítik ki úgymond hozzáadott érdekességekkel, kulisszatitkokkal, amelyeket részletesen csak a résztvevők ismernek.

Hogyan befolyásolták a mű készítését a kutató munka során felkeresett, a pápalátogatásban részt vett személyekkel való találkozások?


A személyes találkozások során a kutatásaim alatt megismert részletek emberközelibbé váltak  a szervezők beszámolóinak hatására, ezáltal kézzelfoghatóbban tudtam ábrázolni egyes részleteket.
..
Mennyire hitelesen mutatja be a pápalátogatás eseményeinek szervezését és lebonyolítását?

A hiteles és autentikus, elsődleges források alkalmazása által a könyv hitelt érdemlően ábrázolja a pápalátogatás minden részletét.

A könyvben kizárólag protokoll szempontok vagy a látogatásnak a társadalom egészére gyakorolt hatása is megjelenik?

Nagyobb hangsúly helyeződik a protokoll alkalmazásának fontosságára, mint a társadalomra gyakorolt hatás elemzésére, mindamellett hűen tükrözi az egyházfő látogatásának társadalmi jelentőségét.

Kiknek ajánlja a könyvet? Kik számára lehet hasznos?

Ajánlom mindazok számára, akik protokoll bármely területén dolgoznak, tanulnak vagy csak érdeklődnek a nemzetközi rendezvényszervezés különleges esetei iránt, valamint azok számára, akik részletesen meg akarják ismerni a vatikáni protokoll sajátosságait.

Milyen tapasztalatokat, következtetéseket vonhat le az Olvasó?
Megismerheti az állami- és egyházi diplomácia zárt világát, a protokoll szakemberek nehéz és körültekintő munkáját és a nemzetközi kapcsolatok ápolásának jelentőségét,

Hol kapható a mű?

A könyv jelenleg az összes jelentős nemzetközi internetes könyváruházban megtalálható (amazon, libri, morebooks, lehmann, adlibris stb.), így akár Magyarországról is az eredeti cím (Secrets of the first papal visit to Hungary) megadásával online könnyen megrendelhető és megvásárolható.

 

Tervezi-e a magyar nyelven történő megjelentetést?

A rövid távú terveim között még nem szerepel, bár ha igény jelentkezik rá és kiadót is találok, úgy létrejöhet a magyar nyelvű változat is.

                              Hossó Nikoletta felhatalmazása alapján közlöm az elérhetőségét:
                                             E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

scroll back to top
Módosítás dátuma: 2012. július 26. csütörtök, 11:42