Kedves Olvasó! - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
Kedves Olvasó! PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2009. május 03. vasárnap, 06:21


„ Sose feledjük, hogy az emberiség legnagyobb ereje a
  sokféleségében rejlik és a legszorosabb kötelék
  az egymás kölcsönös tiszteletben tartása.”
                                                                        Ho Lin

dr. Vámos Lászlóné

 

Új rovat megindítását tervezzük az illemszabályok, a társasági viselkedéskultúra és a protokoll témaköréből. Bizonyára kerültek olyan helyzetbe, amikor azon gondolkoztak, hogy vajon illően köszöntöttem-e a vendégemet? Nem értettem bemutatkozáskor a partnerem nevét, illik-e rákérdezni? Szeretném átadni névjegyemet az üzleti partneremnek, de mikor tegyem? Hogyan szólítsam meg őt? A jövőben könnyed stílusban fogjuk megfejteni mindazokat a kérdéseket, amelyben bizonytalankodnak. De ehhez mindenekelőtt tisztázni kell az illemetikett - protokoll fogalomhármas kapcsolatát...

 

 

  


Azzal mindenki egyetért, hogy a családi viselkedéskultúrából indul ki egész életvitelünk, melynek segítségével mindenkor erősíteni kell az erkölcsi értékek tiszteletét. 

Az illem a társadalmi érintkezés, a jó modor és az udvariasság szabályainak az összessége. Célja, hogy kellemesebbé tegye az életet. Az illem lehet még a figyelmesség és a mások iránti tapintat megnyilvánulása is.

Az etikett a francia udvarban, Versailles-ban keletkezett az abszolutizmus virágkorában. Azt mondhatnánk erről, hogy az előkelő társadalmi osztályok és a királyi udvar viselkedési ceremóniáit jelenti. Egy szellemes meghatározás szerint az etikett a társasági élet művészetének a technikája.

A protokoll kifejezés a bizánci korból, a görög nyelvből származik. /330 -1453 /
A pergamentekercseket előzéklappal látták el, ezen tüntették fel a pergamentekercseken található legfontosabb adatokat. Mint a könyvtári rend szimbóluma válhatott a hivatalos kapcsolatok rendjének, rendszerének kifejezőjévé, a diplomácián keresztül az élet sokféle területén.

A protokoll az nem viselkedéskultúra, hanem, egy óriási rendezvényszervező munka, melynek legmagasabb foka a diplomáciai protokoll.

Az emberek többsége nem tudja, hogy milyen tartalmi munka húzódik meg a protokoll kifejezés mögött, ezért a köznyelv tágabb értelemben használja a protokollt és általában a társasági élet viselkedési szabályait is ide sorolja. Holott a protokoll ezeket csak kiindulási alapként kezeli, mert a kulturált, un. „otthonról hozott” viselkedési szabályokra, illemtani ismeretekre szervesen ráépül, ami hozzátartozik az általános műveltséghez

Az elmúlt évtizedekben az illemkódex előírásait sajnos feleslegesnek tartották. Nem véletlen, hogy napjainkban egész nemzedék képviselőinek okoz gondot a kulturált viselkedési szabályoknak az ismerete és a gyakorlati alkalmazása.

A mai kor üzletemberének a napi munkája során sokféle feladatot kell megoldania. Szerencsére egyre több üzletember felismeri, hogy a társasági-, az üzleti-, és a hivatali élet illemszabályainak ismerete előnyt jelent számára akkor, ha a helyzettől függően tudja őket alkalmazni. 

Az üzleti élet illemkódexének szabálya, hogy a férfiakat és a nőket azonos udvariasság és tisztelet illet meg. A jó megjelenés, a beszédkészség, a tárgyalási és levelezési kultúra ismerete elengedhetetlen követelmény a mai modern üzletemberrel szemben ugyan úgy, mint a hivatalos és magánvendéglátásban való jártasság. „A helyes üzleti viselkedés alapvetően nem más, mint az elfogadható mindennapi illemszabályok alkalmazása a munka világában.”

Az utóbbi évtizedben végbement széleskörű társadalmi-, gazdasági változások eredményeként egyre több üzletember, külföldi delegáció látogat hazánkba. Adjuk meg mindenkor a tiszteletet a helyi és a nemzetközi szokásoknak megfelelően. A protokollban nem nő és férfi viszonylatában nézzük a dolgokat, hanem kizárólag a hivatali rang és beosztás alapján. A kulturált vendégfogadásnak és a vendéglátásnak nélkülözhetetlen eleme a protokoll írott-, és íratlan szabályainak az ismerete. Általános követelmény, hogy legyünk mindenben mértéktartóak, vonatkozik ez a hangerőre, az étel- és italfogyasztásra, valamint az öltözködésre egyaránt. A külföldi vendégek közül mindig ért valaki magyarul, ezért soha nem szabad megjegyzést tenni a vendégekre.

Az elkövetkező időben tanulmányozni fogjuk azokat a legfontosabb viselkedési és illemszabályokat, amelyek úgy teszik kellemessé a társasági kapcsolatainkat, hogy mások is jól érezzék magukat a mi társaságunkban.

Végül szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy tartsuk tiszteletbe a különböző országok társadalmi, kulturális és vallási szokásait, mert a protokollal nagyon meg lehet tisztelni embereket és nagyon meg lehet sérteni valakit.

 


                                                                         Dr. Vámos Lászlóné
                                                                       igazságügyi főtanácsos
                                          Madridban Nemzetközi Protokoll Érdemrenddel kitüntetett
                                                                          protokoll szakértő
 

scroll back to top
Módosítás dátuma: 2014. február 24. hétfő, 15:01